Bewegen verkleint de kans op dementie


Bewegen helpt! Bewegen, niet vergeten!

Bewegen helpt om uw hersenen gezond te houden, dat is aangetoond in diverse internationale studies. Dan gaat het vooral om minstens 30 minuten intensief bewegen, waardoor uw hartslag ook echt versnelt. Met andere woorden bewegen moet ook echt moeite kosten, wil het een positief resultaat opleveren voor uw gezondheid.

hersenfunctieverlies bij dementie en alzheimer

Onderzoek
Om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen dementie is er een onderzoek gestart met de naam bewegen, niet vergeten. Dit is een onderzoek van de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam naar gezonde veroudering bij mensen.

Waarom dit onderzoek?
We worden steeds ouder, hierdoor neemt de incidentie van dementie eveneens toe. Nu we weten dat bewegen de kans op het ontwikkelen van dementie kan verkleinen, kunnen we deze kennis benutten om de gezondheid van de hersenen positief te beïnvloeden. De afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam wil mensen graag helpen zo lang mogelijk fit en zelfstandig te blijven. Dat is de reden dat we dit onderzoek starten.

Wat houdt het onderzoek in?
Het onderzoek bekijkt de samenhang tussen beweging en de fitheid van de hersenen (geheugen en denkvermogen). We onderzoeken mensen die met behulp van de coach-methode, actiever willen worden en hiermee een verbeterde conditie van het lichaam en de hersenen ontwikkelen. Er is een oorzakelijk verband tussen bewegen en de doorbloeding van de hersenen. Dat is gunstig voor de hersenactiviteit. Het blijft wel zo dat er in sommige gevallen sprake is van genetische kwetsbaarheid. Maar ook dan is het mogelijk dat mensen die genetisch belast zijn, extra baat hebben bij de positieve invloed van beweging. Het is echter niet gezegd dat dementie hierdoor voorkomen kan worden.

De prefrontale cortex, de hersenkwab aan de voorkant van uw schedel, stuurt uw executieve functies aan, waaronder bijvoorbeeld sociaal gedrag, het beheersen van impulsen en het nemen van beslissingen. De prefrontale cortex is als laatste ontwikkeld van de hersenen, maar vertoont ook als eerste weer tekenen van verval bij de veroudering. Dat verval blijkt sneller op te treden bij mensen die een inactief leven leiden en onvoldoende bewegen. Ook op cognitief gebied geldt, hoe groter de uitdaging, hoe beter het de witte stof* stimuleert en dat is van essentieel belang om uw hersenfuncties vitaal te houden.”

Volgens professor Scherder zouden ouderen dan ook meer moeten worden gestimuleerd om te bewegen. Bewegen is goed voor je motoriek en je geheugen. Zie hieronder zijn interessante uitleg.