Kalender


jan
2
ma
yoga nidra @ yogastudiovelserbroek
jan 2 2017 @ 19:30 – dec 31 2018 @ 20:30
jan
4
wo
prana flow yoga @ yogastudiovelserbroek
jan 4 2017 @ 10:30 – dec 31 2018 @ 11:30
mindful yoga
jan 4 2017 @ 18:30 – dec 24 2018 @ 19:30
jan
5
do
basic alignment yoga @ yogastudiovelserbroek
jan 5 2017 @ 09:00 – dec 31 2018 @ 10:00
jan
9
ma
yoga nidra @ yogastudiovelserbroek
jan 9 2017 @ 19:30 – jan 7 2019 @ 20:30
jan
11
wo
prana flow yoga @ yogastudiovelserbroek
jan 11 2017 @ 10:30 – jan 7 2019 @ 11:30
mindful yoga
jan 11 2017 @ 18:30 – dec 31 2018 @ 19:30
jan
12
do
basic alignment yoga @ yogastudiovelserbroek
jan 12 2017 @ 09:00 – jan 7 2019 @ 10:00
jan
16
ma
yoga nidra @ yogastudiovelserbroek
jan 16 2017 @ 19:30 – jan 14 2019 @ 20:30
jan
18
wo
prana flow yoga @ yogastudiovelserbroek
jan 18 2017 @ 10:30 – jan 14 2019 @ 11:30