mentor bij mentorschap nederland


images

Mentorschap Nederland

Vanuit mijn yoga lessen voor senioren met Alzheimer is een drive ontstaan om meer te doen voor deze doelgroep.

Ik ben sinds kort zorg mentor geworden bij Mentorschap Nederland. Als zorg mentor behartig ik de belangen van de cliënt. Dit is de een kwetsbare groep mensen in onze samenleving daar zijn geen familie, naasten of betrokkenen hebben die er voor ze zijn, voor hen kunnen opkomen en hun zaken kunnen behartigen.

Als zorg mentor help ik mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. Ik ben door de rechtbank benoemt om voor deze kwetsbare mensen besluiten te nemen over hun verzorging, verpleging en behandeling. Ik probeer dat met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit te doen.

Jolanda als mentor van mevr. T Nuyten van Brummelen in zorginstelling Meerhoeve Haarlem

Daarbij zijn de wensen en behoeften van de cliënt mijn leidraad. Ik voel het als een luisterend oor zijn. Ik probeer mij goed in de client in te leven? Kan als het moet mijn eigen principes ondergeschikt maken aan dat van de cliënt. Inlevingsvermogen is belangrijk. Net zoals het talent om met allerlei mensen te kunnen omgaan. Ik onderhoud contact met de verschillende betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en soms de familie. Ik begeleid nu 2 clienten in 2 verschillende woon zorg centrums in Haarlem. Beide clienten zijn dementerend. c88b6db516bbe7739baf8c047dabf4fb